HIB Høyskolen i Bergen

UE for Leigland Bygg AS

Teglsteins muring utvendige fasader og innvendig vegger ca 3000m2.
Nye høyskolen på Kronstad i Bergen.

Torghallen i Bergen

UE for Stoltz Entrepenør AS

Puss arbeider og flise arbeider nye mathallen på torget i Bergen.

Zbo Nattland

UE for Leigland Bygg AS

Flisearbeider leilighetsprosjekt på Nattland i Bergen, 73 stk leiligheter.

Lilletvedt bofelleskap

UE for Åsane Byggmesterforretning AS

Flisearbeider og teglsteins muring av fasader.

 

Hornet Boretslag

UE for Stoltz Bolig

Flise arbeider og Puss arbeider fasader, Sto ventec ventilert fasade.
Leilighets prosjekt, 160 enheter Lyderhornsvei Laksevåg i Bergen.

Os Brannstasjon

UE for Leigland Bygg AS

Flisearbeider nye brannstasjon, på Os.